ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Uluslararası İlişkiler; uluslararası sistemi oluşturan devletler, örgütler, sivil toplum kuruluşları ve çok uluslu şirketler gibi aktörlerin birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir disiplin dalıdır. Disiplin 19. yüzyılın sonraları ve 20. yüzyılın başlarında Siyaset Biliminin bir alt dalı olarak ortaya çıkmış ve zamanla başlı başına bir alan haline gelmiştir. Bunda, uluslararası sistemde müzakere ve işbirliğinin hayati öneme sahip olduğunun acı tecrübelerle fark edildiği I. ve II. Dünya Savaşları etkili olmuştur. İlerleyen dönemde ve günümüzde ise, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle uluslararası aktörlerin sayısı ve bu aktörler arası ilişkilerin yoğunluğu artmış, uluslararası ilişkilerden küresel siyasete doğru bir geçiş süreci başlamış ve disiplin daha da önem kazanmıştır. 

Bölümümüz, çağımızda hızla değişen küresel dinamikleri ve politikaları anlayıp, yorumlayabilecek entelektüel bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Odak noktamız, disiplinin çalışma alanlarında özgür ve özgün akademik ortamı oluşturmaktır. Bu anlayışla tasarlanan lisans programımız uluslararası, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlara ilgi duyan, eleştirel düşünebilen, kendisini geliştirme arzusundaki zihinlere açıktır.

Bu disiplinin müfredatında siyaset bilimi, tarih, sosyoloji, ekonomi ve hukuk alanlarına dair dersler bulunmaktadır. İsteyen öğrenciler Uluslararası ilişkiler ve diğer sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine devam edebilirler. Bu disiplinden mezun olanlar için ulusal ve uluslararası alanda geniş ve artan fırsat alanları mevcuttur.